Onderschatte Luchtkwaliteit in Kinderopvangslaapkamers

Uit onderzoek van Airteq blijkt dat de luchtkwaliteit in slaapkamers van kinderopvangcentra verre van ideaal is. Met maar liefst 100 locaties verspreid over Nederland en 10.512.000 datapunten, biedt dit onderzoek een verontrustend beeld van de luchtkwaliteit waarin onze kinderen slapen.

Dataset:
Voor elke week zijn de piekwaarden van de luchtkwaliteit geanalyseerd en gemiddeld. Bijvoorbeeld, als slaapkamer 1 een CO2-waarde had van 1800 ppm en slaapkamer 2 een CO2-waarde van 1600 ppm, dan is in de dataset een gecombineerde waarde van 1700 ppm opgenomen voor die specifieke week. Per locatie minimaal 2 slaapruimte, meetinterval 10 minuten, 365 dagen.

45%
Volgens de resultaten heeft 45% van de onderzochte slaapkamers CO2-waarden boven de 1400 ppm (parts per million), een niveau dat als ongezond wordt beschouwd. Schokkend genoeg zijn pieken van meer dan 3500 ppm geen uitzondering. De gemiddelde piekwaarden over een maand zijn ongeveer 1500 ppm.

Dit probleem kan echter relatief eenvoudig worden aangepakt door het verbeteren van de ventilatie in de slaapkamers. Het onderzoek adviseert om vaker te ventileren, vooral als er geen ventilatiesysteem aanwezig is. Door de slaapkamers vooraf goed te ventileren, kunnen de CO2-waarden aanzienlijk worden verlaagd, wat leidt tot een gezondere luchtkwaliteit voor de kinderen.

Het is van belang dat de luchtkwaliteit in kinderopvangcentra regelmatig wordt gemeten en dat er op basis van deze metingen passende maatregelen worden genomen. Hier kan gestuurd worden op data. Dit onderzoek benadrukt het belang van een gezonde leefomgeving voor onze kinderen en de noodzaak om bewust te zijn van de luchtkwaliteit in de ruimtes waar zij verblijven.

Kortom, het is essentieel dat kinderopvangcentra hun verantwoordelijkheid nemen en actie ondernemen om de luchtkwaliteit in slaapkamers te monitoren en te verbeteren. Door eenvoudige stappen zoals het regelmatig ventileren van de ruimtes, kan de gezondheid en het welzijn van onze kinderen worden verbeterd.

Alleen ventileren is onvoldoende:
Om daadwerkelijk verbetering te kunnen realiseren, is het essentieel om te beseffen dat het aanpassen van gedrag en incidenteel ventileren via een open raam niet voldoende is. Om de luchtkwaliteit in kinderopvangslaapkamers daadwerkelijk te verbeteren, is het noodzakelijk om extra ventilatievoorzieningen te installeren

Investeer in de toekomst:
Laten we investeren in een gezonde slaapomgeving en de frisse lucht waar kinderen recht op hebben. Samen kunnen we een betere toekomst creëren, waarin schone gezonde lucht de norm is voor (onze) kinderen