CO2 metingen

Goede arbeidsomstandigheden

zijn een belangrijke voorwaarde voor kantoormedewerkers om hun werk goed te doen. Veel kantoren zijn tegenwoordig goed ingericht, maar er zijn toch ook regelmatig klachten over arbeidsomstandigheden, zoals over temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en het CO2-gehalte op de werkplek.

 

Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor condities waaronder werknemers optimaal kunnen presteren!

Wij kunnen dit voor je onderzoeken.

 

Met meer dan 925 uitgevoerde onderzoeken zijn we hier specialist in.

 

CO2 metingen:

Door middel van het strategisch plaatsen van een datalogger, gedurende een vooraf bepaalde periode, kan een goed beeld verkregen worden van de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en het CO2 gehalte.

 

Standaard meten we ook de temperatuur en relatieve vochtigheid.

 

CO2

Koolstofdioxide komt in de atmosfeer voor in een concentratie van ongeveer 400 PPM, terwijl in een ruimte het percentage kan oplopen tot 800 en zelfs tot 1000 PPM of meer. Voor een goede luchtkwaliteit in kantoren dient bij voorkeur tenminste 30 m³ verse buitenlucht (bron: Arbo beleidsregel 6.2) per persoon per uur te worden toegevoerd.

 

Temperatuur:

De juiste temperatuur in een werkruimte is sterk afhankelijk per persoon. Een (te) lage of (te) hoge temperatuur kan niet rechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden voor bijvoorbeeld verkoudheid of griep. Wel is het mogelijk dat er diverse lichamelijke klachten kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een stijve nek, koude handen en/of een algeheel gevoel van onbehagen.

 

Het is dan ook van belang de temperatuur op de werkplek zo optimaal mogelijk te houden en de richtlijnen na te streven.

Relatieve vochtigheid:

De relatieve luchtvochtigheid op de werkplek is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere de aanwezige temperatuur; mate van luchtverversing; aanwezigheid van veel elektronische apparatuur; etc. In sommige kantoren wordt de relatieve luchtvochtigheid kunstmatig op peil gehouden door middel van bevochtigingsapparatuur. Meestal vindt dit tegenwoordig plaats door zogenaamde stoombevochtigers.

 

 


Een te lage luchtvochtigheid (<30%) kan leiden tot diverse klachten. Statische elektrische schokken, droge huid, oogklachten (met name contactlensdragers) en keelklachten komen veel voor. Een te hoge luchtvochtigheid (>70%) kan eveneens leiden tot diverse klachten aangezien o.a. schimmels een sterke groei laten zien bij een hoge luchtvochtigheid.

Achtergrond

De CO2 productie van de mens verloopt parallel met de productie van geurstoffen door de mens en wordt daarom vaak als indicator van de luchtkwaliteit gebruikt. Het percentage kooldioxide in een vertrek is dus een redelijke graadmeter voor de ‘mate van onfrisheid’. Luchtverversing is noodzakelijk om de lucht in een ruimte in goede conditie te houden. Anders ontstaat het fenomeen ‘bedompte lucht’, ‘benauwde atmosfeer’ of ‘onfrisse ruimte’. Dit berust dan niet zozeer op de aspecten van temperatuur en vochtigheid, maar op verontreinigingen die in zeer lichte, maar merkbare concentraties in de lucht aanwezig zijn.

 

 

De verontreinigingen ontstaan o.a. uit menselijke geurtjes, verdampte transpiratie en uitgeademde koolstofdioxide (CO2). Gebleken is, dat men de lucht als onfris kwalificeert bij een concentratie van 800 PPM CO2 of hoger. Het percentage aan gassen in de atmosferische lucht is verdeeld in 78% stikstof, 20,8% zuurstof, 0,03% (300 PPM) koolstofdioxide en een klein percentage edelgassen. Door de lucht in de werkruimte voortdurend in voldoende mate te verversen, kunnen nooit zodanige concentraties van de menselijke verontreinigingen optreden, dat deze hinderlijk worden. Immers, er treedt dan een verdunningseffect op.

Ook een CO2 onderzoek? Stuur een bericht


    Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.

    captcha