Binnenklimaat onderzoek

Binnenklimaatonderzoek


Heeft u zich al eens bedacht hoe de luchtkwaliteit bij uw op kantoor is? Weet u wat het inhoudt als de luchtkwaliteit niet goed is? Dit zijn allemaal zaken waar u vaak zelf niet zo bewust van bent maar dit is toch erg belangrijk voor uw bedrijf.

 

Met dit onderzoek heb je een compleet beeld van het binnenklimaat en is in te schatten of maatregelen noodzakelijk zijn.

 

 

Onze aanpak:

Algemene gegevens

 • Project matig.
 • Advies is afgestemd op het gebouw.
 • Wij leveren kennis, geen installaties.

Inventarisatie aanwezige ventilatievoorzieningen

 • Het te openen oppervlakte t.b.v. luchtverversing, zoals ramen en deuren.
 • Bestaande ventilatiemogelijkheden van de ruimte. (raamroosters / muurrooster e.d.)
 • Het te openen oppervlakte t.b.v. luchtverversing, zoals ramen en deuren.

Meten ventilatie capaciteit

 • Meting van het bestaande ventilatie debiet

Berekeningen volgens bouwbesluit / NEN 8087

 • Berekening ventilatie capaciteit volgens bouwbesluit 2012.
 • Spuiventilatie berekening volgens bouwbesluit 2012

CO2 meten met data logger

Het plaatsen van hoogwaardige meetapparatuur gedurende 7-14 dagen.

 • Temperatuur
 • Relatieve vochtigheid
 • CO2 waarden

Warmtebeeld scan

De ruimten worden nagekeken met een warmtebeeld (infrarood) camera op luchtlekken (tocht). Op deze manier ontstaat er een goed beeld van het bouwwerk. Met een warmtebeeld camera worden ook energielekken in beeld gebracht.

Rapportage

U ontvangt een digitaal duidelijke rapportage van deze metingen, inclusief een evt. verbeterplan

 

 

Interesse? Laat het ons weten


  Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.

  captcha