AirTeq

Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

Sensor installeren Ruimte OK

Stappen om de sensor aan WiFi te verbinden

1. Open de doos en haal de sensor, USB-kabel en adapter uit de doos. 

2. Verbind de USB-kabel met de sensor en met de adapter. Stop vervolgens de adapter in het stopcontact.

3. Plaats de sensor volgens de plaatsingsinstructie van Kenniscentrum Ruimte-OK.

4. Wanneer de sensor met de stroom is verbonden gaat deze automatisch aan.

5. Klik op het knopje Airteq dat u kunt vinden onderaan het homescherm.
(Zie ook onderstaande video)

 

 

 

6. Klik vervolgens op Network settings/ Netwerk instellingen.

7. Selecteer het wifi netwerk waarmee u wilt verbinden.

8. Vul het wachtwoord in en klik op join. 

9. U ziet op het homescherm staan wanneer de sensor met wifi is verbonden (dit kan 1 tot 2 minuten duren). Ook staat er dan een vinkje naast het geselecteerde netwerk. 

wifi is verbonden

Wanneer er geen verbinding is:

 1. Wacht 5-10 minuten, het kan even duren voordat er verbinding wordt gemaakt.
 2.  Controleer of u een 2.4 GHz netwerk heeft geselecteerd. De sensor ondersteunt geen 5 GHz netwerk.
 3. Controleer, of laat de IT dienst TCP poort 25050 en Poort 1883 openzetten in de router. 
 4. Gebruik geen netwerk met inlogpagina / extra stappen om in te loggen. 
 5. Nog steeds geen verbinding? Neem contact op met AirTeq. 
 6. U kunt mailen naar support@airteq.eu of bellen met  0345 785611