AirTeq

Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

Project Slim gebouwbeheer: Hoge school Utrecht

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de gebouwen een ongezond binnenklimaat hebben. Daarom worden er in gebouwen steeds vaker eisen gesteld aan bijvoorbeeld luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluidsniveaus. Airteq zet momenteel in op deze behoefte door betaalbare systemen (sensoren en bijbehorende software) met fabrikanten verder te ontwikkelen en ze als diensten aan te bieden. Het is de ambitie om ook (deze) systemen in te zetten voor efficiëntere roostering, optimaler afvalbeheer en geoptimaliseerd energiegebruik van ruimtes.

Daarvoor wil het bedrijf de NETATMO sensorenbus gebruiken waarmee naast temperatuur, RV, CO2 ook bijvoorbeeld aanwezigheid, geluid te meten. Vooral de aanwezigheids-graad in ruimtes is belangrijk te bepalen zodat bijvoorbeeld ventilatiesystemen gecontroleerd en verbeterd kunnen worden. Eerste testen zijn interessant en hoopgevend, middels machine learning lijkt een nauwkeurigheid van >85% realistisch.