Uit onderzoek blijkt dat 80% van de gebouwen een ongezond binnenklimaat hebben. Daarom worden er in gebouwen steeds vaker eisen gesteld aan bijvoorbeeld luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluidsniveaus. Airteq zet momenteel in op deze behoefte door betaalbare systemen (sensoren en bijbehorende software) met fabrikanten verder te ontwikkelen en ze als diensten aan te bieden. Het is de ambitie om ook (deze) systemen in te zetten voor efficiëntere roostering, optimaler afvalbeheer en geoptimaliseerd energiegebruik van ruimtes.

Daarvoor wil het bedrijf de NETATMO sensorenbus gebruiken waarmee naast temperatuur, RV, CO2 ook bijvoorbeeld aanwezigheid, geluid te meten. Vooral de aanwezigheids-graad in ruimtes is belangrijk te bepalen zodat bijvoorbeeld ventilatiesystemen gecontroleerd en verbeterd kunnen worden. Eerste testen zijn interessant en hoopgevend, middels machine learning lijkt een nauwkeurigheid van >85% realistisch.