AirTeq

Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

Nieuws 2022

15-8-2022 AirTeq heeft een aantal nieuwe functies aan de Touch sensor toegevoegd! De Touch sensor houdt voortdurend de luchtkwaliteit in de gaten en waarschuwt als het tijd wordt voor extra ventilatie. 

𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐞𝐬:
– Remote aanpassen display / grenswaarde.
– Stoplichtfunctie met ventilatie advies.
– Display op afstand uit te zetten.
– 100% remote control.
– Beschikbaar in Engels, Duits, Frans, Nederlands.

1-7-2022

Feest bij AirTeq, we sluiten vandaag de 4000e locatie in Nederland aan op AirCheq.eu

In totaal hebben we nu meer dan 150.000 sensoren online!

 

 

Bezoek op de NOT 2023

24 t/m 28 januari 2023 in Jaarbeurs, Utrecht

Voor Hailin Zheng (TUe) hebben we een hoogwaardige fijnstof sensor geproduceerd met uitsluitend sensoren van Zwitserse Sensirion. 

 

Met deze sensoren gaan we het binnenklimaat in slaapruimte in de kinderopvang nog beter in kaart brengen.

𝐀𝐢𝐫𝐓𝐞𝐪 𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧𝐤𝐥𝐢𝐦𝐚𝐚𝐭 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥.

Het Binnenklimaat Label geeft aan of je gebouw gezond is aan de hand van vier onderdelen: lucht, licht, klimaat en geluid. 

meer informatie:
https://www.binnenklimaatlabel.nl/

 

Update Touch sensor

De Touch sensor kan op basis van metingen advies geven over de evt. maatregelen.

De sensor houd ook rekening met het type gebouw (oud of nieuwbouw, frisse scholen A/B/C) en past de grenswaarde hierop aan. Het is op afstand eenvoudig en centraal aan te passen.

Beschikbaar in Nederland, Engels, Duits en Frans

We monitoren voor Koninklijke CBM het binnenklimaat van ca. 150 werkplaatsen. We meten hierbij o.a. CO2, Temperatuur, Luchtvochtigheid, Fijnstof, Ultra fijnstof, VOC, koolmonoxide, ozon.

Op basis van meer dan 790.000.000 metingen hebben we de eerste resultaten kunnen presenteren. We hebben voor het CBM een online dashboard ontwikkeld waarin gebruikers eenvoudig kunnen zien hoe ze presteren t.o.v. het branche gemiddelde. De waarden zien er goed u

Zowel Kinderrijk als GO kinderopvang hebben gekozen voor de sensoren en online monitoring van AirTeq!


Ruim 80 locaties!
Het eerste project met Netatmo Pro sensoren:
– mooie witte kleur
– NDIR co2 sensor
– stoplicht indicator
– 4 jaar garantie

We merken dat een aantal gebruikers moeite heeft met het interpreteren van CO2 waarden. We hebben daarom een (instelbare) 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐞 𝐭𝐨𝐞𝐠𝐞𝐯𝐨𝐞𝐠𝐝 aan de Touch sensor.


– Eenvoudig zelf in te stellen op het display
– Op afstand via online software instelbaar per gebouw / school
– Dual Beam CO2 sensor / SenseAir
– WiFi / LoRaWAN / Systemintegrators
– Leverbaar vanaf 15 July

Steeds meer scholen kiezen voor (begrijpelijk) online monitoren
In februari benaderde gemeente Amsterdam AirTeq om mee te denken in CO2 sensoren voor scholen.

Vandaag voorzien we de 151e school in Amsterdam van sensoren inclusief installatie en monitoring.

 

 

 

Vakbeurs facilitair in de jaarbeurs Februaru 2022

Belgian Train

𝐁𝐞𝐥𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧 (de Belgische NS) kiest voor online monitoring in de meest kritieke ruimtes (Control rooms). Na de universiteit van Gent kiest nu ook de 𝐇𝐨𝐠𝐞𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐀𝐧𝐭𝐰𝐞𝐫𝐩𝐞𝐧 voor online monitoring van AirTeq.

Projecten in België

Zowel Delhaize (supermarktketen) als Brico (bouwmarkt) gaan gebruik maken van de dienstverlening / sensoren van AirTeq. Er is gekozen voor de hoogwaardige CO2 sensoren van het Zweedse SenseAir.
550x550

AirTeq & Uhoo

Gebruikers van Uhoo sensoren kunnen naast Amazon Alexa en Google assistent nu ook direct vanuit de App verbinding maken met AirTeq Smart Monitoring! Uhoo is met 9 sensoren de meeste geavanceerde binnenklimaat sensor die er op dit moment te krijgen is. Door de integratie met AirTeq hebben gebruikers nu ook online inzicht, analyses en heldere rapportages.

Samenwerking Ned Air:

Om de schoolbesturen te ondersteunen bij inzicht in het binnenklimaat is Ned Air een samenwerking met AirTeq aangegaan. https://www.nedair.nl/

148.000e sensor online!

Een nieuwe mijlpaal! 2022 sinds 1 maart 2022 hebben we meer dan 148.000 sensoren online en monitoren we meer dan 4000 gebouwen. We realiseren dit met onze server in Amsterdam!
ScreenHunter-783-970x651

Pilot project Dyson:

AirTeq gaat in de lente van 2020 samen met Dyson een pilot project uitvoeren in de kinderopvang.

Maatwerk sensor:

Voor woningbouwvereniging Bo-Ex hebben we een maatwerk sensor ontwikkeld waarmee eenvoudig de temperaturen van leidingen kunnen worden gemonitord.

Tempro en AirTeq winnen aanbesteding Vlaamse scholen:

Tempro heeft in België een aanbesteding gewonnen voor het in beeld brengen van het binnenklimaat van een groot aantal Vlaamse scholen. Een Combinatie van sensoren in één overzichtelijke onlineoplossing gaven de doorslag.
f1

Ontwikkelingen:

In 2020 wordt het mogelijk om de verwarming te bedienen! Inmiddels draaien we hiervoor de eerste testen. Inzicht en besparen komen samen.

Healthy building project

De gebruiksvriendelijk sensoren van AurAir worden in Q1 2021 compatibel met de gebruiksvriendelijke software van AirTeq. met deze unieke samenwerking krijgen klanten van AurAir de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van AirTeq en de klanten van AirTeq hebben de mogelijkheid om een hoogwaardige sensor met display te aan te schaffen. Ook voor bestaande AurAir gebruikers wordt het mogelijk om gebruik te maken van AirTeq Smart Monitoring!

AirTeq & CBM

AirTeq gaat in 2020 / 2021 circa. 200 panden uitrusten met sensoren bij leden van de koninklijke CBM. We hebben hiervoor een maatwerk oplossing gecreëerd zodat gebruikers eenvoudig kunnen zien of het binnenmilieu in de werkplaats / kantoren gezond is. De branchenormen zijn verwerkt in de software. Daarnaast is de periodieke rapportage volledig afstemt  op de behoefte.
AurAir-Pro-Full-970x647

AirTeq & AurAir

De gebruiksvriendelijk sensoren van AurAir worden in Q1 2021 compatibel met de gebruiksvriendelijke software van AirTeq. met deze unieke samenwerking krijgen klanten van AurAir de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van AirTeq en de klanten van AirTeq hebben de mogelijkheid om een hoogwaardige sensor met display te aan te schaffen. Ook voor bestaande AurAir gebruikers wordt het mogelijk om gebruik te maken van AirTeq Smart Monitoring!

Maatwerk CBM

Koninklijke CBM is de branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie. AirTeq gaat de komende 4 jaar het binnenklimaat monitoren bij ca. 150-200 locaties! AirTeq heeft hiervoor een maatwerk dashboard gemaakt waarin eenvoudig inzicht wordt gegeven in de branchegemiddelden. inclusief periodieke rapportage en alarmering bij ongezonde waarde.

Het AirQarium

Steeds meer mensen gebruiken sensoren om het binnenklimaat te meten maar hebben moeite met de interpretatie van de data. Wij willen dit oplossen door data op een alternatieve manier zichtbaar te maken met het AirQarium.
f4

Binnenklimaat in de kinderopvang:

AirTeq onderzoekt samen met partners in de kinderopvang naar een oplossing voor het ventilatie vraagstuk. Onderzoek aan TU Eindhoven toont aan dat lucht van kinderopvangen te hoge concentraties CO2 en te weinig frisse lucht bevat.

Project Slim gebouwbeheer: Hoge school Utrecht

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de gebouwen een ongezond binnenklimaat hebben. Daarom worden er in gebouwen steeds vaker eisen gesteld aan bijvoorbeeld luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluidsniveaus.