AirTeq

Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

Het AirQarium

Steeds meer mensen gebruiken sensoren om het binnenklimaat te meten maar hebben moeite met de interpretatie van de data. Wij willen dit oplossen door data op een alternatieve manier zichtbaar te maken met het AirQarium.

Concept in het kort:

 • Het idee is om een data gedreven aquarium te bouwen waarin de vissen / planten data op een aantrekkelijke manier zichtbaar maken.
 • Voorbeeld; Als de luchtkwaliteit goed is, dan is het aquarium helder, gezond en ziet alles er prachtig uit.
 • Iedere vis vertegenwoordigt een parameter en wordt door data aangestuurd en reageert hierop.
 • Voorbeeld; Als de luchtkwaliteit slechter wordt  (CO2 loopt op) dan wordt de vis zieker, bleker en wordt het water troebel.
 • Voorbeeld; Als de luchtkwaliteit goed blijft, je ventileert bewust dan wordt je beloond met extra mooie planten of jonge visjes (stimuleren van gedrag)

Meer informatie:
Zo maken we luchtkwaliteit begrijpelijk en leuk om te volgen!