In het dashboard van AirTeq kun je zien wat de waarden zijn geweest in het verleden en maak je makkelijk een vergelijking met verschillende perioden.