Debietmetingen

Meten is weten

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilato

Wanneer een debietmeting

  • controle luchthoeveelheden
  • voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • tochklachten

 

 

Inclusief:

  • Inventarisatie
  • Gemeten luchtdebieten in de verschillende standen van de installatie
  • Conclusie
  • Aanbevelingen
  • Foto’s
  • Meetrappor

Referenties

0 +
locaties
0
Sensoren

zie onze pagina referenties voor meer informatie.