AirTeq

Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

  • Periodieke controle luchthoeveelheden
  • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
  • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
  • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

Connect your uHoo with AirTeq

AirTeq uHoo (9 sensors)

uHoo measures 9 different parameters.

Data from uHoo can be read from the app. However the uHoo can also be connected with Aircheqonline.

Connecting your uHoo with AirTeq costs €120 a year for 1 device. Every additional added device will be an extra one time fee of €30.

Connecting your uHoo with AirTeq can be done in a few simple steps:

1. Visit the uHoo Demo page.

 

Functions avaible:

-Graphs & tables with data

-Threshold values

-Download report

-Actual, weekly, monthly view

 

 

2. Open the uHoo App and make sure your device is online.

The device should be connected to a Wifi network and show actual data.

Click on the top right 3 stripes symbol. 

 

 

3. Click on integrate and then press AirTeq

 

4. Click on Add device.

Select the devices you want to connect.

Click on submit request.

____________________________________________________

You will receive an Invoice from AirTeq.

After the invoice is paid your account will be activated with the sensors.