AirTeq

Meten is weten:

Installatie doormeten conform NEN 1087 Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

 

 NEN 1087 geeft aan hoe de ventilatiehoeveelheden berekend moeten worden. Vooral dit laatste is belangrijk: dit is een specialisme en vereist hoogwaardige apparatuur. Dit hebben wij beide in huis

Debietmeting

Wij meten de installatie door en beoordelen of de installatie voldoet aan de gestelde eisen. Wij doen dit met gecertificeerde apparatuur.

 

Wij doen dit met De FlowFinder®mk2. Deze is ontworpen voor het nauwkeurig meten van luchtdebiet ten behoeve van het inregelen en balanceren van mechanische ventilatiesystemen.

 

Het meetprincipe van de FlowFinder®mk2 is gebaseerd op de nuldrukcompensatie methode. Hierbij wordt de weerstand van het meetinstrument gecompenseerd door middel van een geregelde ventilator.

Wanneer een debietmeting

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

Duidelijke rapportage

 

 • Periodieke controle luchthoeveelheden
 • Voldoet de installatie aan het programma van Eisen
 • Voldoet de installatie aan het bouwbesluit
 • Tochklachten

We hebben een ruime ervaring in het meten van debieten. (1000+ gebouwen)

B2B maatwerk oplossingen

Een eigen portal

Met ons Smart monitoring platform heeft u direct inzicht in het binnenklimaat en je energievetbuik. Daarnaast kunnen snel en robuust uitbreidingen en maken op ons platform, zo kunnen we laagdrempelig nieuwe toepassingen en mogelijkheden creëren.

Wat kun je standaard koppelen aan het AirTeq platform:

 • breed assortiment aan binnenklimaat sensoren
 • Slimme elektra meter
 • Slimme gasmeter
 • Slimme thermostaat (inclusief bediening van het platform)
 • Slimme thermostaatkranen (inclusief bedienen van het platform)
 • aansturen op basis van ruimte metingen
 • Is eenvoudig in het gebruik
 • Toont concrete bespaaradviezen
 • Geeft inzicht en controle in het energieverbruik
 • Maakt de besparing inzichtelijk

Data

Wij verzamelen de data op ons cloud platform en leveren deze realtime bij u af. Op een manier die het best past bij je vraag.

Wij zorgen dat de data wordt geïntegreerd in u proces

Software

We ontwikkelen en bouwen onze software zelf. Hierdoor kunnen we voorzien in op maatgemaakte software oplossingen, gebruiksvriendelijkheid staat centraal.

 

Voor zakelijke dienstverlening hebben wij ook OEM oplossingen. Klanten loggen dan in op een eigen portal, inclusief costum logo’s.

klik hier voor een voorbeeld.

Platform:

De verschillende AirTeq sensoren versturen de gemeten data naar uw persoonlijk online portal. Op dit portal kunt u de historie en realtime meetgegevens inzien. Daarnaast beschikt het portal over verschillende analyse functies. Ook geeft het portal direct inzicht in het temperatuurverloop van het gebouw. Zo kunt u eenvoudig een alarm instellen als de kachel in het weekend blijft branden. De gemiddelde temperaturen in het weekend en nacht zijn overzichtelijk verwerkt.

 

u eigen platform inclusief uw logo.

Meer weten? Vraag het ons!

Our Location